Οι χρεώσεις αποστολής μας με Courier στην ηπειρωτική Ελλάδα* είναι οι ακόλουθες:

0 - 4 κιλά βάρους = 3€

4 κιλά έως 8 κιλά = 5€

8 κιλά έως 20 κιλά = 7,50€

21 κιλά = 9,5€

22 κιλά = 10,50€

23 κιλά = 11,5€

24 κιλά = 12,5€

25 κιλά = 13,5€

26 κιλά = 14,50€

27 κιλά = 15,50€

28 κιλά = 16,50€

29 κιλά = 17,50€

30 κιλά = 18,50€Οι χρεώσεις αποστολής μας με Courier στην νησιωτική Ελλάδα* είναι οι ακόλουθες:

0 έως 4 κιλά βάρους = 3€

4 κιλά έως 8 κιλά = 5€

8 κιλά έως 12 κιλά = 8,50€

13 κιλά = 9€

14 κιλά = 10€

15 κιλά = 11€

16 κιλά = 11,50€

17 κιλά = 12€

18 κιλά = 13€

19 κιλά = 14€

20 κιλά = 14,50€

21 κιλά = 15€

22 κιλά = 16€

23 κιλά = 17€

24 κιλά = 17,50€

25 κιλά = 18€

26 κιλά = 19€

27 κιλά = 20€

28 κιλά = 20,50€

29 κιλά = 21€

30 κιλά = 22€


* Οι περιοχές Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Χαλκιδικής συγκαταλέγονται στον τιμοκατάλογο της νησιωτικής Ελλάδας και ΌΧΙ της ηπειρωτικής Ελλάδας